Hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT gồm những gì? – Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học

Để chuẩn bị hồ sơ ĐKDT, thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đặc biệt lưu ý về việc mình thuộc đối tượng nào. 

Đối với thí sinh học xong chương trình THPT trong năm tổ chức kỳ thi, hồ sơ ĐKDT gồm: Hai Phiếu ĐKDT giống nhau; Bản chính hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu học bạ THPT hoặc học bạ giáo dục thường xuyên (GDTX) cấp THPT hoặc phiếu kiểm tra của người học theo hình thức tự học đối với GDTX do Hiệu trưởng trường phổ thông cấp. 

Chú thích ảnh
Những thông tin về bài thi/môn thi trong phiếu đăng ký dự thi sẽ không được thay đổi sau ngày 30/6. Ảnh: TTXVN. 

Bên cạnh đó, thí sinh hoàn thiện các giấy chứng nhận hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có), bản sao Sổ đăng ký hộ khẩu thường trú để được hưởng chế độ ưu tiên liên quan đến nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; 2 ảnh cỡ 4×6 cm.  

Người học xong chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT, hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước, ngoài các hồ sơ quy định trên, hồ sơ ĐKDT phải có thêm: Giấy xác nhận của trường phổ thông nơi thí sinh học lớp 12 hoặc nơi thí sinh ĐKDT về xếp loại học lực đối với những học sinh xếp loại kém về học lực; Bản sao Bằng tốt nghiệp THCS; Giấy xác nhận điểm bảo lưu (nếu có) do Hiệu trưởng trường phổ thông nơi thí sinh đã dự thi năm trước xác nhận.  

Đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT, hồ sơ ĐKDT gồm: Hai Phiếu ĐKDT giống nhau; Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT; 2 ảnh cỡ 4×6 cm.  

Đối với thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp, hồ sơ ĐKDT gồm: 2 Phiếu ĐKDT giống nhau; 2 ảnh cỡ 4x6cm; Bản sao Bằng tốt nghiệp THCS, bản sao Bằng tốt nghiệp trung cấp, bản sao Sổ học tập hoặc bảng điểm học các môn văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

Sau khi chuẩn bị xong phiếu ĐKDT, thí sinh sẽ được đơn vị ĐKDT cấp tài khoản (là số Căn cước công dân) và mật khẩu để đăng nhập vào Hệ thống Quản lý thi qua internet tại địa chỉ http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn .  

Tài khoản này được thí sinh dùng để đăng nhập vào Hệ thống Quản lý thi từ khi ĐKDT đến khi xem kết quả thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT, xét tuyển sinh đại học, cao đẳng.  

Để bảo mật thông tin, khi nhận được tài khoản và mật khẩu, thí sinh nên thay đổi ngay mật khẩu. Thí sinh cần phải bảo mật tài khoản và mật khẩu của mình. Trong trường hợp thí sinh quên tài khoản và mật khẩu thì có thể liên hệ với đơn vị ĐKDT để cấp lại.

Tùy từng thời điểm, khi đăng nhập vào hệ thống quản lý thi, thí sinh có thể biết được các thông tin như: Thông tin ĐKDT (phản hồi các sai sót nếu có trên hệ thống quản lý thi trước ngày 5/7/2020); Thông tin xét công nhận tốt nghiệp THPT (phản hồi các sai sót nếu có trên hệ thống quản lý thi trước ngày 23/7/2020); Giấy báo dự thi; Kết quả thi; Kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT; Kết quả xét tuyển sinh đại học, cao đẳng. 

Tổng hợp bởi: Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *