Lo ngại con thiếu hụt các kỹ năng do một thời gian dài phải học online, nghỉ dịch Covid-19, nhiều phụ huynh đã đăng ký cho con tham gia các khóa học ngắn ngày trong mùa hè.

  • Nhiều học sinh đuối nước, Đà Nẵng yêu cầu nâng cao kỹ năng bơi lội cho trẻ
  • Phải quan tâm đến nghề nghiệp, việc làm của thanh niên
  • Không phê bình học sinh trước lớp: Phụ huynh, chuyên gia giáo dục nói gì?

By admin