Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc cho biết: Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh, ngay từ khi triển khai biên soạn sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT đã đề nghị và đã được Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quan tâm chỉ đạo, lựa chọn các cơ sở đào tạo, các nhà khoa học có uy tín tham gia biên soạn các bộ sách.

Cùng với đó, hai Bộ đã cử rất nhiều các đồng chí tướng lĩnh, các đồng chí là lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các nhà khoa học có uy tín tham gia Hội đồng Quốc gia thẩm định bộ sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 10.

Bộ GD&ĐT đồng thời chỉ đạo Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh tham mưu xây dựng các kế hoạch, quyết định thành lập Hội đồng, chỉ đạo các nhà xuất bản phối hợp với Tổng Chủ biên, Chủ biên chuẩn bị bản mẫu sách giáo khoa. Đến nay, các điều kiện bảo đảm để tổ chức thẩm định sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng và an ninh đã cơ bản hoàn thành.

Để công tác thẩm định đạt kết quả cao, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đề nghị Hội đồng Quốc gia thẩm định quán triệt và thực hiện nghiêm các văn bản pháp lý, trong đó có Thông tư 33 (năm 2017) về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn, tổ chức cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa và Thông tư 23 (năm 2020) sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 33. Các văn bản này đã quy định rõ 5 tiêu chuẩn, 13 tiêu chí trong thẩm định sách giáo khoa. Đây là những căn cứ pháp lý quan trọng để có những sách giáo khoa tốt.

Với tinh thần mở trong xây dựng chương trình, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đề nghị Hội đồng khi thẩm định cần trân trọng những đổi mới, sáng tạo của tác giả sách giáo khoa để đảm bảo tính mở của sách, giúp giáo viên được sáng tạo trong dạy học phù hợp với các đối tượng học sinh.

“Các thành viên Hội đồng có quyền nhận định, đánh giá nhưng tác giả cũng có quan điểm, triết lý riêng trong biên soạn sách giáo khoa và đồng bộ trong các cấp học, bậc học. Do đó, đề nghị các thành viên khi thẩm định cần xem xét kỹ từng câu chữ, hình ảnh của từng bản mẫu để hiểu ý tưởng, triết lý của cuốn sách; tìm ra cái hay, cái mới, điểm sáng tạo của tác phẩm và giúp tác giả hoàn thiện bản mẫu tốt hơn”- Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc nói.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc nhấn mạnh: Thẩm định sách giáo khoa là công việc khó khăn, đòi hỏi cao không chỉ về chuyên môn mà còn là trách nhiệm với cộng đông xã hội. Vì vậy, công tác thẩm định phải bảo đảm tuân thủ tính nghiêm túc, khách quan, khoa học, công bằng, có chất lượng và không chịu bất cứ sức ép nào từ bên ngoài.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, Thứ trưởng đề nghị, song song với bảo đảm chất lượng chuyên môn, hoạt động thẩm định sách giáo khoa phải đáp ứng các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh. Thứ trưởng giao Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh – đơn vị tổ chức thẩm định tổ chức chu đáo, bảo đảm mọi mặt để Hội đồng làm việc, thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình theo kế hoạch đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt.  

By admin